Organizační informace k zahájení nového semestru

Petr Macek

Novinka
26.9.2017 v 18:34
2. 10. proběhne od 16:00 v kavárně Kraft setkání pedagogů a studentů (nejen prvního ročníku) Transkulturní komunikace. Všichni jsou srdečně zváni.

Ve dnech 23.-26. 10. proběhne již tradiční pobyt studentů prvního ročníku Transkulturní komunikace v Broumově, jehož cílem je bližší seznámení se s oborem, pedagogy i navzájem. Detaily budou včas upřesněny.