Náměstí zázraků - Italská pouť

František Burda

Komentář
15.9.2017 v 19:24
Krajinu, povahu lidí, charakter sídel, architekturu, mezilidské vztahy, druhovou rozmanitost květin, druhovou rozmanitost fauny i flóry kromě ostatních faktorů utvářejí, formují a podmiňují také faktory, jako jsou teplo, světlo a barvy. Jedinečnost a závratný jas barevných tónů, oduševnělá prosvětlenost niternosti italských renesančních maleb, které svým vlivem zasáhly a pronikly celou Evropu, do značné míry souvisí s povahou světelných a teplotních podmínek v Toskánsku a Umbrii. Přirozené přírodní podmínky působí a komunikují s kulturními vlivy, které do hry utváření světa vnáší člověk. Bezpochyby doposud nejzásadnějším kulturním vlivem utvářejícím ideu evropské civilizace, jejích hodnot, chápání hodnoty důstojnosti lidského jedince, byl vliv křesťanské kultury vyvěrající z pramenů evangelních zdrojů. Právě setkání křesťanské kultury se specifickým charakterem světla, tepla a barvy ve střední Itálii nás vylákalo na další cestu plnou dobrodružství. Trpělivý čtenář uvidí, že jsme se ocitli doslova uprostřed zázraku, který lze stejně tak snadno přehlédnout, minout jako jím být zasažen, zraněn a poznamenán.
Celý text si můžete přečíst zde