Bretaň - Putování za Svatým grálem na samý konec země

František Burda

Komentář
29.8.2017 v 12:58
Je pátek před svátkem svatého Jana Křtitele a před námi se rozprostírá představa dalšího putování. Cíl je sice zřejmý, naše kroky tentokráte povedou především do prastarých bretaňských opatství, která po staletí určovala kulturní a duchovní dějiny této okouzlující země a po ojedinělých sochařských zpodobeních kalvárie neboli sousoších zobrazujících naprosto unikátním a nenapodobitelným stylem především pašijové scény. To jediné je dané, zbytek je v náručí prozřetelnosti. Předem nemáme nic domluvené, spát budeme tam, kde se namane. Harmonogram rámcového itineráře není stanoven....

Celý text je k dispozici zde