Studentská esej na téma uprchlictví

Zdenka Sokolíčková

Komentář
12.5.2017 v 09:56
Přečtěte si text Petra Mareše, studenta 2. ročníku kombinovaného studia, na zadané téma: Evropa se potýká s náporem uprchlíků a imigrantů z neevropských zemí. Jaká rizika jsou se zvyšováním kulturní heterogenity v Evropě spojena? Zhodnoťte politicko-etické a sociálně-etické rozměry přílivu přistěhovalců, možností a limitů jejich integrace a další společné strategie evropských zemí v tomto ohledu.

Esej si můžete přečíst na tomto odkazu