Tomáš Petráček v pořadu ČT Cesty víry

Veronika Halamová

Komentář
29.3.2017 v 19:28
Vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií Tomáš Petráček hovořil v pořadu České televize Cesty víry: V univerzitním apoštolátu o své práci s mladými lidmi v univerzitním i mimouniverzitním prostředí, o silných okamžicích při exhumaci ostatků Josefa Toufara i o přípravách jeho blahořečení a v neposlední řadě i o bagatelizování zločinů komunistického režimu současnou politickou reprezentací i některými historiky.

Celý pořad můžete shlédnout zde.