Studujte transkulturní komunikaci

Jana Karlová

Novinka
22.2.2017 v 08:42
Až do 28. února 2017 přijímáme přihlášky k dennímu i dálkovému studiu.

Podrobnější informace naleznete především na těchto webových stránkách, například v záložce o studiu.
Formality týkající se přijímacího řízení jsou zveřejněny na univerzitním webu.
Zde si můžete prohlédnout prezentaci o tom, co čekat od studia.
A v neposlední řadě, na naší facebookové stránce najdete reference našich absolventů. Několik z nich zveřejňujeme i zde, doporučujeme ale pročíst všechny...

Kateřina Baudyšová: Transkulturní komunikace je z mého pohledu naprosto jedinečný studijní obor. Probouzí v člověku touhu po poznání. Student v průběhu studia prochází jakousi intelektuální transformací. Studium Transkulturní komunikace ve mně probudilo potřebu klást si otázky, dychtivost porozumět jinakosti. Abstraktně řečenou, neplout pouze po povrchu oceánu, ale ponořit se do jeho hlubin. V současné době žiji v Istanbulu, kde využívám znalostí z TK jak v mém osobním životě, tak i v profesní sféře, kde se zaměřuji na migraci a problematiku uprchlictví. Rčení: „Škola, základ života.“ bych poupravila na „Transkulturní komunikace, základ života.“
Inka Chwistková: „Pokud chceš studovat obor, kde nejseš pro svoje vyučující jen anonymní student pod nějakým číslem, tady máš tu šanci. Na TK poznáš fantastickou atmošku mezi studenty a vyučujícími. Otevře se ti prostředí, kde se mluví o nejzajímavějších tématech současnosti, kde se za názory neodsuzuje, ale jen podněcují další diskuzi. A kde máš možnost nechat se inspirovat skutečnými osobnostmi. V takové náladě se prostě tvoří tisíckrát líp než někde, kde sedíš v učebně s dalšími třemi stovkami lidí a nikdo okolo tebe nemá ani páru, kdo jsi. Z tohohle oboru nevyjdeš jako prázdná konzerva totožného tvaru i vzhledu jako stovky ostatních. Vyjdeš jako jedinečná osobnost, které vyučující ukázali všechny možné cesty, nikdy tě ale nenutili na nějakou z nich přistoupit. Cesta i cíl je tvoje volba. Otevři srdce a rozvaž své ruce na Transkulturní komunikaci. Mně se to podařilo!“
Tomáš Fiedler: Transkulturní komunikace byla pro mě výzvou. Výzvou začít v pětadvaceti opět chodit do školy a studovat, prolomit touhu po hlubším poznání a vhledu do skutečností, které nás obklopují. Prostě začít "něco" dělat.