Mysli lokálně, jednej globálně

Zdenka Sokolíčková

Novinka
25.3.2015 v 08:58
Tisková zpráva z konference Naše společná přítomnost 2015: Různé kultury, jedna příroda

Konferencí je mnoho, a mnoho z nich člověk absolvuje a záhy zapomíná.
Naše společná přítomnost ale utkví účastníkům v paměti jako akce, na níž se otevírala témata, která pálí. Ve dnech 23. a 24. března 2015 vystoupilo v prostorách Univerzity Hradec Králové 10 řečníků ze 7 univerzit. Společným jmenovatelem jejich příspěvků a živých diskusí byly dramatické proměny současného světa, především v environmentální, ale i v kulturní, ekonomické a politické perspektivě.

Lze vyřešit napětí mezi nutností fungovat jako součást globálního kapitalismu a přitom usilovat o ekologickou udržitelnost?

Proč se vytrácí sociální kapitál a jak jej posílit?

Jak souvisí kulturní rozmanitost s ekologickým rozměrem lidské existence?

To jsou jen některé z otázek, které zazněly a na jejichž odpovědích odborníci spolu s publikem na konferenci pracovali.
Akci navštívilo téměř 400 lidí z univerzitního prostředí i mimo něj a jejím vyvrcholením bylo vystoupení norského sociálního antropologa Thomase H. Eriksena a českého sociologa Václava Bělohradského. Jeho příspěvek si můžete přečíst zde.

Organizátory konference byly Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobný program je ke stažení zde.

Více se můžete dozvědět také na našem facebooku zde.

Zprávu dr. Sokolíčkové publikovanou v Ekolistu si můžete přečíst zde.