Katedra kulturních a náboženských studií

O nás

Pracoviště spadá pod Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. V současné době zajišťuje dva bakalářské obory (Transkulturní Komunikaci a Náboženskou výchovu) a navazující magisterské studium Transkulturní komunikace.

Vyučující mají interdisciplinární profesní zázemí. Důraz je kladen na kritickou analýzu současných společenských a kulturních fenoménů, a to jak při výuce, tak ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Ve vědecko-publikačních výstupech patří katedra mezi nejlepší pracoviště celé univerzity. Vzhledem k tomu, že obor Transkulturní Komunikace je v českém prostředí výjimečný a jeho koncepce reaguje na aktuální potřebu studia a poznání, katedra společně s různými partnery každoročně pořádá odborné konference.

Přednášeli zde např. prof. Tomáš Halík, Pavel Barša, Jan Sokol, Umberto Galimberti, Josef Freise, Thomas H. Eriksen, Václav Bělohradský či Manfred Spitzer.

Spolupracujeme a nabízíme podporu

Máme partnerské vztahy s univerzitami v Německu, ve Švýcarsku a na Slovensku. Z tuzemských partnerů zmiňme například s královéhradeckou diecézi, především Diecézní teologický institut a s Diecézní a Oblastní charitu Hradec Králové.

Díky této spolupráci katedra vede Psychoterapeuticko-duchovní poradnu, která je součástí Poradenského centra UHK.