ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

Assistant professor

Featured image::

ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

He comes from Semily located near the Krkonoše Mountains. He studied theology in Prague, and then, in Cairo and Rome, he focused on and majored in Arabic studies, Islamology and interfaith dialogue. Today he lives with his family in Uhlířské Janovice.
He played golf in Semily for numerous years; his father had founded a golf course there. Besides being interested in medieval Christian texts written in Arabic, he is also interested in the 20th century Arabic fiction. He loves music (progressive rock), but he cannot play any musical instrument (he admires the saxophone, drums and bass guitar). He enjoys getting everywhere on foot, he loves summer mountain hikes and he makes his two sons interested in Arabic.

Selected Bibliography
NOSEK Lukáš. Pojetí studia křesťanského Východu podle Antonína Salajky (1901-1975), in: AUC Theologica 1 (2011) 2, s. 75-94.
NOSEK, Lukáš. Duchovní syn Velehradu: Antonín Salajka, in: Karel SLÁDEK a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích. Dějiny, identita, dialog, Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, 2013, s. 155-184.
NOSEK, Lukáš. Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra Aetate, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015) 4, s. 87-101.
NOSEK, Lukáš. Koncept milosrdenství v Koránu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVII (2016) č. 1, s. 43-60.
NOSEK, Lukáš. Prolegomena ke studiu arabského křesťanství. Identita – prvopočátky – současný obraz, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 9-36.
NOSEK, Lukáš – PITŘINEC, Jan. Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall´Oglio. Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“ [Úvodní studie, představení dokumentu a poznámkový aparát k překladu LN, překlad dokumentu z italské edice J. Pitřinec], in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 129-143.
NOSEK, Lukáš. Manuál pro zdravý pohled na islám. Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra Aetate čl. 3, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 157-183.
NOSEK, Lukáš. Je Korán stvořené nebo nestvořené Boží slovo?, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVII (2016) č. 2, s. 89-109
NOSEK, Lukáš. Arabica Christiana: několik tématických zastavení, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 9-10 (2015-2016) s. 171-190.
NOSEK, Lukáš. Jak dosáhnout pravdy o náboženství od moudrého Hunajna Ibn Isháqa, nestoriánského lékaře [úvodní studie a překlad z arabštiny], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 9-10 (2015-2016) s. 395-406
NOSEK, Lukáš. Tu es, ergo sum! Česká církev a strach z migrace, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 1, s. 157-182.
NOSEK, Lukáš. Deskripce islámské víry. Věnováno památce prof. Rudolfa Macúcha, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVIII (2017) č. 2, s. 13-40
NOSEK, Lukáš. Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 2-3, s. 11-26
NOSEK, Lukáš. Eliáš z Nisibis a jeho „Řeč proti astrologii“ [úvodní studie a překlad z arabštiny], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 11 (2017) s. 141-161
NOSEK, Lukáš. Muslimové před velikonocemi. In memoriam p. Maurice Borrmans, MAfr. (1925-2017), in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXIX (2018) č. 1, s. 80-92
NOSEK, Lukáš. Vademecum pro dialog a hlásání Krista muslimům v České republice, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 115-128.
NOSEK, Lukáš. Muslimský pohled na koncept lidských práv, in: Petr AGHA (ed)., Lidská práva v mezikulturních perspektivách, Praha: Academia, 2018, s. 205-221
NOSEK, Lukáš. Vyznání víry nisibského metropolity ‘Abdíšó‘ bar Beríchy (1250–1318) [překlad z arabštiny, úvodní studie a komentář, vč. Glosáře arabských termínů], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 12 (2018) s. 141-169
NOSEK, Lukáš. Džihád. Několik poznámek ke kontroverznímu tématu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXX (2019) č. 1, s. 38-52
NOSEK, Lukáš. „Nevlastníme pravdu… potřebuji pravdu druhých.“ Pár zastavení nad smyslem Claverieho slov, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 29 (2019) 2, s. 65-79
NOSEK, Lukáš. Rozmanité důvody džihádu u Usmána Dan Fodia (1754-1817),“ in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 3, s. 345-356
NOSEK, Lukáš. Křesťanská menšina a užívání Koránu. Příklad biskupa Theodora Abú Qurry (755-830), in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 4, s. 431-452.
NOSEK, Lukáš. Ire inter Saracenos desiderio martyrii flagrans aneb misie sv. Františka k muslimům, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII), Praha: FF UK & Filosofia, 2019, s. 33-58.
NOSEK, Lukáš. Hovoří Korán v súře al-Má´ida o eucharistii?, in: Zdeněk VOJTÍŠEK (ed.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka, Praha: HTF UK, nakl. Luboš Marek, 2019, s. 31-56.
NOSEK, Lukáš. Křesťanská víra pod palbou rozumu: ʻAlí b. Jahjá b. Al-Munadždžim (z. 888) a jeho důkaz pravdy islámu, in: Theologická revue, 91 (2020) č. 2, s. 208-224.
NOSEK, Lukáš. Otec arabské křesťanské literatury: Theodor Abú Qurra (755–830). Prolegomena, in: Studia theologica 22 (2020), č. 3, s. 25-50.

Featured image::

ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.