Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.

Assistant professor

Featured image::

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.

Zdenka Sokolíčková (born 1983 in the Vysočina region) studied culturology and Euroculture. She is active in the field of Transcultural Communication since 2011. For her, working at the university means freedom, creativity and intense contact with young people, the possibility to teach them and learn from them. Foreign experience is an important part of her professional profile – she completed study, research and teaching visits in Germany, Italy, the Netherlands, Japan, Lithuania, Norway and Cyprus.
She lives in Prague with her children and husband – a polar ecologist.
Education, work experience and training:
from September 2011 onward: lecturer and research assistant at Department of Cultural and Religious Studies, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech republic
February – March 2015: research visit (Norway grants), University of Oslo, Norway
March 2015: scholarship (ERASMUS for teachers), Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Germany
February 2013: research visit (EU grant), La Sapienza – Università di Roma, Italy / scholarship (ERASMUS for teachers), Kaunas University of Technology, Lithuania
April 2012: scholarship (ERASMUS for teachers), University of Cyprus, Cyprus
September 2006 – August 2011: investment consultant, analyst, Project Design and Development Agency, Prague, Czech republic
September 2009 – May 2011: MA in Euroculture (double degree), Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Czech republic / Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands
February 2010 – June 2010: scholarship (ERASMUS), Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands
September 2010 – December 2010: scholarship (ERASMUS MUNDUS), University of Osaka, Japan
October 2007 – September 2010: PhD in Culturology, Department of Culturology, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, Czech republic
April 2009 – June 2009: scholarship (Mobility Fund), Università degli Studi di Trento, Italy
February 2008 – May 2008: scholarship (intergovernmental agreement), Università degli Studi di Trento, Italy
September 2002 – May 2007: Master (Mgr.) in Culturology, Department of Culturology, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, Czech republic
September 2005 – March 2006: scholarship (ERASMUS), Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), GermanyTeaching activities (subjects):
Foundations of European Civilization, History of Human Thought Cultural and Social Anthropology Basic Theories of Culture,  Introduction to the Study of Transcultural Communication, Political and Social Ethics, Anthropology of Language, Nation and Nationality Clash of Civilizations in the Global World Cultural EcologyScientific interest:
ideational foundations of European integration, environmental and value dynamics of current changes in Western societyAcademic experience:
2015 University of Hradec Králové, organization of scientific conference Our Common Present (http://www.ecoology.org/)
2012 – 2014 University of Hradec Králové, project management – ESF project Innovation of study degree of cross-cultural communication and realization of teaching in English (CZ.1.07/2.2.00/28.0131) 2013 University of Hradec Králové, organization of scientific conference Human being as a foundation for dialogue among cultures
2013 Charles University in Prague, organization of scientific conference Our Common Present
2013 collaboration with University for the Future Initiative (http://u4future.net/)
2012 University of Hradec Králové, organization of scientific conference Multiculturalism or transcultural communication?
2012 University of Hradec Králové, editorial work – publication Crisis in multiculturalism: Multiculturalism in crisis (Hradec Králové: Oftis)
2012 Charles University in Prague, organization of scientific conference Our Common Present
2011 CIEE: Council on International Educational Exchange, Prague, course European Environmental Studies
2011, Charles University in Prague, organization of scientific conference Our Common Present
2010 Palacký University in Olomouc, participation in the project The Global Financial Crisis: An Interdisciplinary Analysis
2010 Charles University in Prague, course Western Worldview: Cultural anthropology and cultural ecology

Selected bibliography:
MONOGRAPHS
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Výzvy pro transkulturní komunkaci. Ostrava: Moravapress, 2014.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Challenges for Transcultural Communication. Lublin, ELPRESS, 2014.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Člověk v pokorném závazku vůči světu : studie z ekologické etiky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. What Do We Mean by a ‚Strong Europe‘? Cultural weakness of EU environmental policy. Saarbrücken : LAP Lambert, 2011.
TRANSLATIONS
GALIMBERTI, Umberto; překlad SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Znepokojivý host : Nihilismus a mládež. Ostrava : Moravapress, 2013.
BOOK CHAPTERS
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “Přátelská tvář nihilismu: V čem může být rozklad hodnot spíše příležitostí než hrozbou.” Člověk jako východisko dialogu kultur : Konceptuální předpoklady transkulturní komunikace, Studia Transculturalia I. Ústí nad Orlicí : Oftis ; Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2013.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti.” Krize v multikulturalismu : multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí : Oftis ; Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012.
JOURNAL ARTICLES
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “A nezapomeňte na pokoru. Spor o postavení člověka v environmentální etice.” Sociální studia, č. 1 (2013): 35-62.
LAPKA, Miloslav; VÁVRA, Jan; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “Cultural ecology : Contemporary understanding of relationship between human and environment.” Journal of Landscape Ecology. Brno : Czech Society for Landcape Ecology, 2012.
VÁVRA, Jan; LAPKA, Miloslav; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “Pět tezí současné kulturní ekologie.” Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica – Studia Sociologica. Praha : Univerzita Karlova, 2012.
ASSENZA, Gaudenz; MARTYNAU, Aliaksandr; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. “Silná Evropa? Ekonomická krize a ekologické závazky.” Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica – Studia Sociologica. Praha : Univerzita Karlova, 2012.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Životní prostředí ve společenských vědách: Globální výzvy pro kulturní a sociální ekologii.“ Ekologie a společnost 22, č. 2 (2011): 14.
ASSENZA, Gaudenz; MARTYNAU, Aliaksandr; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „The Ideational Background of the Global Economic Crisis.“ HUMANICUS, č. 6 (2011).

Language competences:
Mother tongue: Czech
English: C2 proficiency level, 2009: CPE (Grade A)
German: C1 proficiency level, 2006: DSH Prüfung 3
Italian: C1 proficiency level, 2008: CILS 3
Dutch: A1 elementary level

Personal skills:
enhanced written and oral skills, able to adapt to multicultural ambient experience in project management experience and awards in poetry recitation member of international hospitality exchange organization (SERVAS) member of Czech Society for Ornithology volunteer for a local NGO (culture service, work with children) Interests: arts, foreign languages and cultures, cycling, reading, bird watching

Featured image::

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.