Mgr. Veronika Halamová

Lecturer

Featured image::

Mgr. Veronika Halamová

Veronika Halamová has been a teacher at the Department of Cultural and Religious Studies since the year 2007. She is currently working on her Ph.D. thesis in the field of theological ethics and contemporary history.
Her field of expertise is the impact of political ideologies on society, culture and individuals. Her professional interest extends into the area of Ethics, Sociology and other disciplines.
In her leisure time she enjoys the cultivation of botanical orchids, especially the Maxillaria species, studying, and listening to classical music.
She also likes watching Scandinavian movies and attending archeological sites and other monuments.

Education, work experinece and training

from 2007 onward: lecturer and research assistant at Department of Cultural and Religious Studies, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech republic
2005-2013: lecturer and research assistant at Departement of Social Medicine, Charles University in Hradec Králové
2012-2014: project manager – ESF project Innovation of study degree of cross-cultural communication and realization of teaching in English (CZ.1.07/2.2.00/28.0131), University of Hradec Králové

 

October 2014: research fellowship Paris, Université de Paris 1, Pantehon – Sorbonne, France
from 2014 onward: Th.D. in Theological Anthropology and Ethics, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
May – June 2013: language internship Cambridge, United Kingdom
March – April 2013: research fellowship Padova, Università degli Studi di Padova, Ital
December 2011: language internship London, United Kingdom
June – September 1997: training placement Tagespflegestation St. Verena, Rielasingen, Germany
1996 – 2001: Mgr. degree in Human Studies, Theological Faculty, University of South Bohemia, Czech RepublicSelected bibliography

Halamová, Veronika. Propaganda: the instrument of the Communist Regime in Czechoslovakia 1948-1953. Lublin: EL-PRESS, 2014. 126 s. ISBN 978-83-86869-37-4.
Halamová, Veronika. Politické procesy v Československu 1949-1953: nástroj legitimizace komunistického režimu a homogenizace společnosti. Ostrava: Moravapress, 2014. 182 s. ISBN 978-80-87583-16.
Halamová, Veronika. Jáchymov a Vykmanov: místa hornických tradic i smutného dědictví. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Litoměřice, Terezín, Doksany: místa s nesmazatelnou stopou. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Středoevropský rasimsus: Osvětim, Krakov, Kazimierz. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Kultura a propaganda: utváření nové společnosti v komunistickém Československu vlovensku v letech 1948-1953. Ostrava: Moravapress, 2014. 120 s. ISBN 978-80-87853-11-5.
Halamová, Veronika. Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků. In: Osm let po válce: rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 417-423. ISBN 978-80-87211-98-4.
Halamová, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. Ostrava: Moravapress, 2013. 98 s. ISBN 978-80-87853-02-3.
Halamová, Veronika. Soukromá zemědělská činnost jako forma perzekuce. In: Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 317-330. ISBN 978-80-87211-96-0.
Halamová, Veronika. Czechoslovakia in the 1950s and the suicidal behaviour of politically persecuted persons. In: Advanced research in scientific areas (ARSA 2012). Žilina: EDIS, 2012, s. 1153-1158. ISBN 978-80-554-0606-0.
Kuříková, Veronika. Suicidální jednání politických vězňů a pokus o jejich analýzu. In: Quaere 2012: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 819-828. ISBN 978-80-905243-0-9.
Kuříková, Veronika. Evaluation of suicidality in the light of western christian thought: a theological-ethical discussion. In: Electronic international interdisciplinary conference (EIIC 2012). Žilina: EDIS, 2012, s. 536-543. ISBN 978-80-554-0551-3.
Kuříková, Veronika. Krize mravní identity v totalitarismu Československa 50. let. In: Krize a kairos: společenské výzvy. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010, s. 85-93. ISBN 978-80-87378-78-6.
Kuříková, Veronika. Ideologické zneužití sociálních problémů – chudoba a propaganda. In: Různé tváře chudoby: teoretické reflexe. Hradec Králové: Garamon, 2010, s. 53-59. ISBN 978-80-86472-49-2.
Kuříková, Veronika. III. odboj na Novopacku: rozsudek Or T 1512/49. Praha: Asco, 2008. 166 s. ISBN 978-80-85377-95-8.

International conferences

2014: Československo v letech 1954 – 1962. Ústav pro studium totalitních režimů, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích. České Budějovice. Příspěvek Církevní pohřeb jako protest proti komunistickému režimu a ospravedlnění suicida na příkladu Vojtěcha Petráka.
2014: Od člověka k člověku: antropologická východiska služby. UHK. Hradec Králové. Příspěvek Jaká je cena člověka? Několik poznámek ke službě bližnímu na pozadí existenčních podmínek sovětských pracovních táborů.
2013: Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů. České Budějovice. Příspěvek Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků.
2012: Kolektivizace v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů. Jindřichův Hradec. Příspěvek Soukromá zemědělská činnost jako forma perzekuce.
2010: Krize a kairos. UHK. Hradec Králové. Příspěvek Krize mravní identity v totalitarismu Československa 50. let.
2010: Chudoba – záležitost nás všech. UHK, Oblastní charita HK. Hradec Králové. Příspěvek Ideologické zneužití sociálních problémů – chudoba a propaganda.

Language competitions

Mother tongue: Czech
English: B2 – C1 proficiency level
French: B1 – B2 proficiency level
German and Italian: A1 – A2 elementary level
Latin

Featured image::

Mgr. Veronika Halamová