Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Assistant professor

Featured image::

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Luděk Jirka graduated from Department of Social Sciences at University of Pardubice (Social and Cultural Anthropology) and from Faculty of Humanities at Charles University in Prague (Integral Study of Man – General Anthropology). He spent study stays at Bielefeld University in Germany and at University of California Los Angeles in the United States of America. He is faculty member at the Department of Cultural and Religious Studies in Hradec Králové and external lecturer at the Faculty of Humanities at Charles university in Prague. He cooperates with Multicultural Centre in Prague, o.s. Post Bellum and coordinates activities of Ph.D. students within IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion). Field of expertise is migration, ethnicity and nationalism. Leisure time spends with his family, by travelling and watching movies, especially horrors, mysterious and socially focused movies.
Education
2015-2016: Department of Sociology, University of California Los Angeles (visiting researcher)
2014: Faculty of Sociology, Bielefeld University (visiting researcher)
2012-2017: Faculty of Humanities, Charles University in Prague, field of study: Integral study of Man – General Anthropology
2006-2012: Faculty of Arts and Philosophy, Department of Social Sciences, University of Pardubice, field of study: Social and Cultural Anthropology
2002-2006: Grammar School in StrakoniceBook Chapters
JIRKA, Luděk. Slovo úvodem. In Jakoubek, Marek – Jirka, Luděk – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří. Krajané: Hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2015. s. 11-23. ISBN 978-80-7465-151-9.
JIRKA, Luděk. Potomci krajanů a jejich (re)emigrační tendence na západní Ukrajině. In Jakoubek, Marek – Jirka, Luděk – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří. Krajané: Hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2015. s. 109-130. ISBN 978-80-7465-151-9.

Articles and Book Reviews (bibliography)

JIRKA, Luděk. Transnacionální rodina: Děti z ukrajinského krajanského spolku Stromovka na českých středních školách a cross-border péče rodičů. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. r. 104. č. 1. s. 81-98. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Roger Waldinger: The Cross-Border Connections. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2017. r. 53. č. 1. s. 136-137.
JIRKA, Luděk. Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2017. r. 53. č. 2. s. 322-325.
JIRKA, Luděk. Transnacionalismus a inkluze do majoritní společnosti: Neslučitelné perspektivy?. In Lidé Města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, r. 18. č. 1. s. 75-97.
JIRKA, Luděk. Michal Pavlásek: S motykou a Pánem Bohem. Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. In Lidé města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. r. 18. č. 1. s. 75-97.
JIRKA, Luděk. České vystěhovalectví na Volyň v kronikách volyňských obcí. In Studia Ethnologica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. r. 5. č. 2. s. 185-195. ISSN 1803-9812.
JIRKA, Luděk. Remus Gabriel Anghel: Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas, and Transnational Connections. In Lidé města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. r. 17. č. 1. s. 191-193. ISSN 1212-8112.
JIRKA, Luděk. Tatjaňa Kolosok, Fenomen sociolokulturnoj identičnosti v konteksti mižkulturnoj vzajemodij (kriz prizmu ukrajinsko-českich kulturnich zvjazkiv). In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2015. r. 102. č. 4. s. 509-511. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Generační proměna u krajanů na Ukrajině a jejich (ree)migrační tendence: Na příkladě spolku Stromovka. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. r. 101. č. 2. s. 189-207. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Vratislav Doubek, Česká politika a [východní] vystěhovalectví 1848-1922. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. r. 101. č. 2. s. 243-245. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Formalizovaný či neformalizovaný přístup k vedení rozhovoru? In Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (ed.). Když výzkum, tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, 2013. s. 103-112.
JIRKA, Luděk. Multietnická Volyně a nacionalismus očima volyňských Čechů v historickém kontextu. In Studentské zamyšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta Filozofická, 2012. č.3. s.48-68.
JIRKA, Luděk. Kolektivní vědomí a identita volyňských Čechů pramenící z česko-ukrajinských vztahů v orálně-historickém výzkumu. In. Antropowebzin. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. č.3. s.201-207. ISSN 1801-8807Selected Workshops and Professional Presentations
14th IMISCOE Annual Conference, 28.-30.6.2017, Rotterdam (Nizozemsko). Příspěvek: “Children´s voices in Transnational Family: Children´s capability and decision-making”

 

New Wave 2017: International Student and Early Career Conference, 25.-26.5.2017, Praha. Příspěvek: „Children migrate, parents stay behind: Transnational Care, Support and Upward Mobility of Children.“

„Druhý“ a antropologická dilemata. 14.1.2017-15.1.2017, Český Krumlov Study Centre, Česká republika. Příspěvek: „Vliv českého státu na identifikaci potomků krajanů ve 21. století.“

4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA), 30.9.2016-1.10.2016, Praha. Příspěvek: Labelling or ambiguity of migrants? Paradigm in social sciences and advantage of multiple belonging.

13th IMISCOE Annual Conference in Prague: „PhD Workshop,“ 30.7.2016, Praha, Česká republika.

XV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie Sovinec 2016, 10.-12.6.2016, Sovinec. Příspěvek: Jak se dá zacházet s principem kategorizace, aneb jak se krajané sami legitimizují na příkladu krajanů ze západní Ukrajiny.

4th Ethnology without Borders, The 4th International Convention of Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe: „Post-future? Rethinking Postsocialism in Central Eastern Europe,“ 7.-10.10.2015, Warsaw, Polsko.

Transition 2.0? Anthropology of the world(s) in reform (Czech Association For Social Anthropology – Česká Asociace Sociální Antropologie), 12.-13.9.2014, Praha. Příspěvek: Postsocialism and Tendencies for (Re)emigration by Compatriots and their Descendants in Western Ukraine

Language Proficiency
German (A2)
Ukrainian (C1 – fluently)
English (C1 – fluently)
Russian (passively)

Featured image::

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.