Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Assistant professor

Featured image::

Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Dr. Karlová graduated from Charles University in Prague having completed the final year of her postgraduate studies in Brittany. Her main research interest is the theory and history of culture.
Furthermore, she is experienced in working for cultural and educational institutions. In addition to the other pleasures of life she dances and implements random art ideas as well as projects too monumental to be ever finished.
Education, work experience and training
since 2012: a senior lecturer in the Department of Cultural and Religious Studies at the University of Hradec Kralové, Czech Republic
2010: postgraduate at the Theory of Culture Department, Charles University in Prague
2007: graduate at the Theory of Culture Department, Charles University in Prague
2010: public relations and organization of “SLA 2010 & Glass.Classic“ in Queen Anne’s Summer Palace in Prague Castle, Prague Gallery of Czech Glass, Prague
2006 – 2012: cultural projects manager, editor and online producer, secretary of imternatinal jury session of The Architecture Grand Prix, participation in design and development of the Centre of Family Housing Architecture, Foibos Art Agency, Prague
2005: participated in cataloguing the works of art by František Kupka for the exhibition in The National Gallery of China, Zdeněk Sklenář Gallery, Prague
2004 – 2005: participated in an analysis of informational sources on the EU programs related to local and regional culture
2001 – 2005: participation in the organization of European Heritage Days, Association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia, PragueTeaching activities
cultural and social anthropology theory and history of culture ethicsScientific interest
Dr. Karlová‘s main research interest is the role of symbols in defining humanity‘s place in the world. Her approach is interdisciplinary, based on socio-cultural anthropology.Academic experience
2019: paper „One’s Feet on Digital Ground“ presented within Digital Addictions panel on IX. conference  of Neuropsychiatric Forum, French Institute in Prague.
2018: paper „Digital Homes and Cities“ presented on conference “Our Common Present” University of Hradec Králové
2015: paper „Thanks to and despite the Atlantic“ presented on conference “Our Common Present” University of Hradec Králové
2012 – 2014: project management – ESF project “Innovation of study degree of cross-cultural communication and realization of teaching in English” (CZ.1.07/2.2.00/28.0131), University of Hradec Králové
2014: paper “Service as an archetypal touch of a symbolic world“ presented on conference “From person to person”, Department of Cultural and Religious Studies at the University of Hradec Kralové
2013: paper “Anthropologist searching for man: from intercultural to transcultural communication “ presented on conference „Human being as a foundation for dialogue among cultures“, Department of Cultural and Religious Studies at the University of Hradec Kralové
2011 – 2012: leadership and co-operation in project „Současný dům: očima mladých architektů“ international workshop for students of architecture
2011 – 2012: management and participation in project “Via Villas: Enrich Architectural Heritage” focused on residential architecture of Visegrad countries
2011: paper “Journeys beyond the Horizon: the Modern Order and Wilderness“ on conference “Our Common Present “,Theory of Culture Department, Charles University in Prague
2008 – 2011: course “Western Worldview: cultural anthropology and cultural ecology“, in cooperation with Z. Sokolíčková, Theory of Culture Department, Charles University in Prague
2008 – 2009: co-operated in proposal of Czech Culture Policy 2007 – 2013, commissioned by the Czech Ministry of Culture, Theory of Culture Department, Charles University in Prague

Bibliography
KARLOVÁ, Jana. Digitální domovy a města. In: SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka (ed.). Kyber a eko: Digitální technologie v environmentálních souvislostech. Praha: Host, /to be published in 2019/
KARLOVÁ, Jana. Díky a navzdory Atlantiku. In: Culturologia: the journal of culture. 2015(roč.4, č.1). Praha, Česká kulturologická společnost, 2015.
KARLOVÁ, Jana. Home, Identity and Worldview: as Part of Transcultural Communication. Lublin: Elpress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. Domov, identita a světonázor: jako součást transkulturní komunikace. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. O hranicích a jejich ne/překračování: Lednicko-valtický areál a Mikulov. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. O křižovatkách a životadárném i zkázonosném podloží: Praha. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. Cesty za obzor: novodobý řád a divočina. In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia Sociologica XIX: Naše společná přítomnost II. 2013(2). Praha: Universita Karlova, 2014, s. 107-118.
KARLOVÁ, Jana. Antropolog hledá člověka: od interkulturní k transkulturní komunikaci. In: BURDA, František et al. Člověk jako východisko dialogu kultur: [sv.] 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. s. 22-34.
KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.
28 entries for Anthropological Dictionary [advent; dny, osudové; dožínky; Dušičky; genius loci; identita, sociální; koutnice; Letnice; magie počátku; májka; noc, Filipojakubská; obchůzka, masopustní; obchůzka, mikulášská; obchůzka, tříkrálová; oděv; paměť, sociální; pomlázka; rituál, obchůzkový; senoseč; tanec; úvod; úvodnice; Vánoce; Velikonoce; verbuňk; vynášení smrtky; žně; smrtka]: MALINA, Jaroslav et al. Antropologický slovník aneb Co by mohl o člověku vědět každý člověk: S přihlédnutím k dějinám literatury a umění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.
The same for the Encyclopaedia of anthropology. http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

Internships abroad
2016: University of Oslo, Norway, shadowing of prof. T. H. Eriksen
2014: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Belgium, teaching internship
2013: Cambridge, Great Britain, language study internship
2013: Universita di Bologna, Italy, study internship
2009/2010: Université Rennes 2 – Haute Bretagne, France, study internship

Language skills
Czech: mother tongue
English: C1; proficiency level; CAE certificate, ESOL Examinations
French : B2; Niveau Seuil; C.I.R.E.F.E. Université Rennes 2 German: passive
Latin: advanced level

Additional information
Rond, association dedicated to the protection, development and popularization of the cultural heritage of Central and Western Europe, with an emphasis on old dance and music balfolk http://balfolk.rond.cz/, Breton folk dance, basse danse, renaissance and early baroque dance, Argentine tango courses of traditional Breton embroidery, sewing of historical clothing reconstructions, art courses.

Featured image::

Mgr. Jana Karlová, Ph.D.