doc. David Bouma, Ph.D.

Associate professor

Featured image::

doc. David Bouma, Ph.D.

The principal fields of expertise of David Bouma are psychology of religion, Christian theology with a special stress on the issues of the relationship between Christianity and critical rationality.
His favourite geographical areas are Germany, Italy, and Slovakia.
Among his hobbies feature passive sport, wine connoisseurship and his large family.
Professional experience
2007 still now: Faculty of Education Hradec Králové, Department of Cultural and Religious Studies – assistant professor
2007 still now: Catholic Theological Faculty, Charles University in Prague, Department of fundamental and dogmatic theology – assistant professor
Education and further specialization
2008 – 2011: CMTF UP Olomouc, Department of Systematic Theology, Distance doctoral studies
2003 – 2007: Faculty of Theology of the Pontifical Gregorian University, Rome, postgraduate specialization in fundamental theology
1992 – 1997: CTF Charles University in Prague, Catholic theology (graduated 1997 summa cum laude)
1991 – 1992: Teologický konvikt Litomerice, language training – Greek, Latin
1989 – 1991: Faculty of Arts, Palacky University, studied psychology
1985 – 1989: J.K. Tyl Grammar School, Hradec Králové SelectedBibliography
BOUMA, D. The Category of Testimony as an axis of Fundamental Ecclesiology: The Credibility of the Church in the Work of Salvador Pié-Ninot, AUC Theologica 2017, Year 7, No. 2, p. 75-86.
BOUMA, D. Exegeze ve službě Božímu zjevení v pojetí Klause Bergera, in: MIKULICOVÁ, M., RYŠKOVÁ, M., Myšlení o transcendenci, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 161-178.
BOUMA, D. Zjevení, víra, církev: Teologické skici k úvodu do křesťanství. Ostrava: Moravapress, 2013, 82 s.
BOUMA, D., Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu, Salve: revue pro teologii a duchovní život, č. 23, 2013, s. 9-19.
BOUMA, D. Provokatér Klaus Berger: Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentální teologii. Ústí n. Orlicí: Oftis, 2011, 208 s.
BOUMA, D. Fundamentálně-teologické podněty pro evangelizaci v Česku. Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2010, č. 1, s. 18–20.

Featured image::

doc. David Bouma, Ph.D.